Om Tremolo 1

om-tremolo1-540

Tremolo 1 er den første læreboka for pauker og melodisk slagverk på norsk. Gjennom nyskrevet musikk blir du kjent med både klokkespill, marimba, xylofon og vibrafon. Melodisk slagverk er definert som ALLE slagverkinstrumenter med bestemt tonehøyde. Derfor består boken av to deler: Pauker og melodisk.

t1_promobilder_elev_120Elevbok med egen CD
Boken er spesielt godt tilpasset de som underviser og jobber med korps og kulturskoler. Det har i alle år vært et stort behov for lærerbok i melodisk for nybegynnere. Goldenberg´s bok har en meget bratt læringskurve og det var derfor viktig å lage en bok med mye nybegynnerstoff. Det trengs mange gode melodier på nivå med elevens evner og ferdigheter. Noen bøker finnes fra før, men de er oftest basert på kjente melodier. Da spiller elevene sangene på gehør og man får ikke den ønskede læringen av noter. Derfor er all musikken i Tremolo 1 nyskrevet og innspilt på CD.


t1_promobilder_trener_120Trenerbok med tre CDer
Det er et stort ønske om at elev og lærer spiller sammen på undervisningen. Da blir det størst mulig nærhet til musikkglede. Derfor er det skrevet en egen bok for læreren hvor ALLE sangene i boka er harmonisert. Da kan musikken lett brukes til samspill med både slagverklærer, pianist eller gitarist. I tillegg får læreren to ekstra CD-plater med alle sangene i dobbel lengde, men uten melodi eller pauker. På den måten har læreren alltid noe ekstra å bidra med, slik at undervisningen blir mer spennende og utviklende.


heming_250Innspilt med akustiske slaginstrumenter
Alle musikken er spilt inn i studio med noen av landets beste musikere. På pauker og melodisk hører dere Heming Valebjørg. Han er ansatt som slagverker i Oslo Filharmonien. Han kommer fra Tinn i Austbygd og kommer fra en familie med mye musikk, og slagverk spesielt. Heming har studert ved Musikkhøyskolen i Oslo og i Malmø. Han spiller alt av klassiske slagverk instrumenter, og er i tillegg en habil utøver på trommesett.

cd_note_green_64Her kan du lytte til lydeksempler fra CDen. Det er variert og spennende musikk som inspirerer til øving.
{mp3remote width="540"}http://www.trommer.no/tremolo/audio/Tremolo_1_Demo.mp3{/mp3remote}


Undervisning med samspill
På en undervisningstime er det viktig med samspill. Ved å bruke Tremolo 1 sammen med Virvel 1 og TrommeZ 1 kan du sette elevene sammen i grupper. Sanger og øvelser i de forskjellige bøkene fungerer sammen. Tremolo 1 følger progresjonen til Virvel 1 - hele veien.

Dette er også med på å gi elevene mer samspilltid. Der kulturskolene har resurser til 22 1/2 minutt pr. elev kan man nå effektivisere undervisningen og la elevene få læring i grupper. Dette er vinn-vinn for skole, lærer og elev. Samt at det legger grunnlag for raskere utvikling og bedre WOW-effekt.

shopping_64Har du ikke skaffet deg bøkene?
Tremolo 1 - lærer og elev - kan kjøpes her i vår nettbutikk


startup_wizard_64Magisk undervisning
Bruker dere andre lærerbøker, men er nysgjerrige på hva tremolo og Virvel kan gjøre for dere? Det er trommelærere, dirigenter og pedagoger over hele landet som har gode erfaringer med bruk av Virvelbøkene. Kontakt oss for en prat om opplæring av slagverkere. 

email_kule_blue_64Ta kontakt
Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller vil ha en nærmere presentasjon. De pedagogiske effektene av bøkene er nærmere forklart i dette dokumentet. Her er den metodiske grunntanken forklart, samt at du kan se tydeligere hvordan bøkene samspiller med hverandre. Elever og lærere vil oppleve en helhetlig opplæring på slagverk. Ta kontakt på mail her

Produkter i shoppen

Facebook venner

YouTube klipp


Trommer.no - gjør deg bedre

Motta Slagverknytt